FR    NL   
  Doel    Organisatie    Secties    Sectie 1    Sectie 2    Sectie 3    Sectie 4    Sectie 5   

Sectie 1 :  Ketels en branders op gas en stookolie

 • Fabrikant of exclusief invoerder federaal of regionaal zijn van één of meerdere merken van thermische uitrusting.
 • Over voldoende technisch geschoold personeel, alsook het nodige materiaal beschikken om de ingangstellingen en de andere waarborgen uit te voeren.
 • Over de nodige infrastruktuur beschikken om de opleiding en de ondersteuning van de vaklui te verzekeren.

Sectie 2 :  Na verkoop service

 • De onderhoudsdiensten verzekeren voor alle types van thermische installaties.
 • Over een team van technici beschikken, die voldoen aan de wettelijke criteria van erkenning, etc.
 • Over de nodige infrastruktuur beschikken om de opleiding en de ondersteuning van de vaklui te verzekeren.

Sectie 3 :  Niet warmte opwekkende uitrustingen, appendages en adviezen voor de thermische technieken

 • Fabrikant of exclusief invoerder van één of meerdere merken van materialen en/of toebehoren voor thermische uitrustingen.
 • De dienst na verkoop verzekeren en over voldoende technisch geschoold personeel beschikken.
 • Over de nodige infrastruktuur beschikken om de opleiding en de ondersteuning van de vaklui te verzekeren.

Sectie 4 :  Warmtepompen, wkk, biomassa en andere

 • Fabrikant of exclusief invoerder, federaal of regionaal, zijn van één of meerdere produkten die warmte produceren die zijn oorsprong vindt in duurzame energieën om er ruimtes of water mee te verwarmen.
 • Over voldoende gekwalificeerd technisch personeel beschikken om de installaties in gebruik te nemen, de goede werking ervan zeker te stellen en andere waarborgen bieden.
 • Over de nodige infrastruktuur beschikken om de opleiding en de ondersteuning van de vaklui te verzekeren.

Sectie 5 :  Uitrustingen voor actieve thermische zonne-energie

 • Fabrikant of exclusief invoerder, federaal of regionaal, zijn van één of meerdere produkten die warmte produceren die zijn oorsprong vindt in zonne-energie om er ruimtes of water mee te verwarmen.
 • Over voldoende gekwalificeerd technisch personeel beschikken om de installaties in gebruik te nemen, de goede werking ervan zeker te stellen en andere waarborgen bieden.
 • Over de nodige infrastruktuur beschikken om de opleiding en de ondersteuning van de vaklui te verzekeren.
 Secretariaat : Frans Geldersstraat 7/4  -  1800 Vilvoorde (België) Tel: 0473/82.90.83